Předpis 58/2016 Sb.

Citace58/2016 Sb.
NázevVyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Částka22 (22. 2. 2016)
Účinnostod 22. 2. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
3/2015novelizujeVyhláška o některých dokladech o vzdělání 
Vztahuje se k
561/2004na základěZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
179/2006??Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
3/2015??Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 
3/2015??Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 
82/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
405/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)