Předpis 74/2005 Sb.

Citace74/2005 Sb.
NázevVyhláška o zájmovém vzdělávání
Částka20 (17. 2. 2005)
Účinnostod 17. 2. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
87/1992rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 
432/1992rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 
Derogace pasivní
109/2011novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
279/2012novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. 
197/2016novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
163/2018novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
196/2019novelizujeVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
423/2020novelizujeVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
111/2022novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb. 
218/2023novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
87/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 
87/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 
432/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 
432/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
561/2004na základěZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
73/2005??Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
111/2006??Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
472/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
333/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
82/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
27/2016??Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
101/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
364/2005??Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) 
263/2007??Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
109/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
109/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
279/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. 
279/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. 
197/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
197/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
197/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
163/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
163/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
196/2019??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
196/2019??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
196/2019??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
399/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
400/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
407/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
423/2020??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
423/2020??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
423/2020??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
425/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
432/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
447/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
465/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
477/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
533/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
596/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
16/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
23/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
31/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
60/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
97/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
114/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
133/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
435/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
111/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb. 
111/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb. 
218/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
218/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
423/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
423/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
160/2024??Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin 


ISP (příhlásit)