Předpis 383/2005 Sb.

Citace383/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka133 (1. 10. 2005)
Účinnostod 1. 12. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
822 Novela z. o výkonu ústavní výchovy
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
94/1963novelizujeZákon o rodině 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)