Předpis 262/1990 Sb.

Citace262/1990 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Částka42 (29. 6. 1990)
Účinnostod 1. 7. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/1958novelizujeVyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
Derogace pasivní
589/1992rušíZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 


ISP (příhlásit)