Předpis 183/1991 Sb.

Citace183/1991 Sb.
NázevVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
Částka37 (27. 5. 1991)
Účinnostod 27. 5. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
149/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
268/1990rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) 
Derogace pasivní
582/1991rušíZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 


ISP (příhlásit)