Předpis 32/1957 Sb.

Citace32/1957 Sb.
NázevZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
Částka18 (23. 7. 1957)
Účinnostod 1. 9. 1957, zrušeno dnem 1. 1. 2009
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
146 Vládní návrh zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách.
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
236/1948rušíZákon o vojenské nemocenské péči 
74/1953rušíVládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru 
Derogace pasivní
58/1964novelizujeZákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky1
87/1968novelizujeZákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči2
8/1982novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení3
109/1984novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení3
180/1990novelizujeZákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů4
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů5
154/1993novelizujeNařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek 
308/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů6
143/1994novelizujeNařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte 
182/1994novelizujeZákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky7
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře8
113/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů9
61/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů10
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání11
247/1999novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů12
413/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
347/2001novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů15
421/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů13
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky14
187/2006rušíZákon o nemocenském pojištění16
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů17
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony18
366/2008novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
Vztahováno k
417/2005na základěNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 
588/2006na základěNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů 


ISP (příhlásit)