Předpis 382/2007 Sb.

Citace382/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
Částka117 (31. 12. 2007)
Účinnostod 1. 1. 2008, zrušeno dnem 18. 10. 2016
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
305/2002novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh 
Derogace pasivní
324/2016rušíZákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) 
Vztahuje se k
120/2002na základěZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)