Předpis 388/1991 Sb.

Citace388/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí
Částka74 (4. 10. 1991)
Účinnostod 4. 10. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
303 Vl. návrh z. o Státním fondu tvorby a ochr. živ. prostředí
Navržené změny13 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
77/1969novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy 
Derogace pasivní
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu1
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)2
482/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
346/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů5
239/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě7
41/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů8
367/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
113/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů10
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci11


ISP (příhlásit)