Předpis 305/2002 Sb.

Citace305/2002 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
Částka112 (9. 7. 2002)
Účinnostod 9. 7. 2002, zrušeno dnem 18. 10. 2016
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
382/2007novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh 
324/2016rušíZákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) 


ISP (příhlásit)