Schválený pořad a stav projednávání 28. schůze

Od 7. 2. 1995 14:00 do 9. 2. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1435/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1441/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Smlouvy -

 1. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994 /sněmovní tisk 1249/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994 /sněmovní tisk 1249/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze /sněmovní tisk 1290/ -   

 4. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994 /sněmovní tisk 1323/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994 /sněmovní tisk 1323/ -   

 6. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze /sněmovní tisk 1312/ -   

Zákony -

 1. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1298, 1458/ -   

 2. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1298 a 1458/ -   

 3. 8.

  Vládní návrh zákona o regulaci reklamy /sněmovní tisky 1289 a 1460/ -   

 4. 8.

  Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, /sněmovní tisk 984, 1461/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 9.

  Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisky 984 a 1461/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře   

 2. 10.

  Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky   

 3. 11.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 4. 12.

  Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 5. 13.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 6. 14.

  Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

Zákony -

 1. 15.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/ -   (Návrh vzat zpět (v dBase není)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu   

 2. 17.

  Návrh na zastoupení poslaneckých klubů ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

Zákony -

 1. 17.

  Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1364, 1463/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 18.

  Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.186/1992 Sb.,o služebním poměru příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1365, 1464/ -   

 3. 18.

  Návrh na vzetí zpět návrhu posl. Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 228/ -   

 4. 19.

  Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., /sněmovní tisk 1367, 1465/ -   

 5. 20.

  Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1433, 1486/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 20.

  Návrh posl. Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH a VLNA" a případně obdobnými akcemi   

Zákony -

 1. 21.

  ho jednání /sněmovní tisky 747 a 748/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995 /sněmovní tisk 1498/  

Zákony -

 1. 22.

  Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 1192 a 1343/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995 /sněmovní tisk 1499/  

Zákony -

 1. 23.

  Návrh posl. Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1197 a 1344/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

Zákony -

 1. 24.

  Návrh posl. Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1364 a 1463/ -   

 2. 25.

  Návrh posl. Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1365 a 1464/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu   

Zákony -

 1. 26.

  Návrh posl. Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/ -   

 2. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, /sněmovní tisk 1366, 1469/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu   

Zákony -

 1. 27.

  Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1433/ -   

 2. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací, /sněmovní tisk 1358, 1455/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 29.

  Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, /sněmovní tisk 1289, 1460/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 4. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací /sněmovní tisky 1358 a 1455/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 30.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1507/ -   

 2. 31.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy, /sněmovní tisk 1510, 1511/ -   

Zákony -

 1. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii /sněmovní tisky 1366 a 1469/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 32.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

Zákony -

 1. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů /sněmovní tisky 1428 a 1466/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 33.

  ného jednání /sněmovní tisky 1043 a 1284/  

 2. 33.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 34.

  Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, /sněmovní tisk 1043, 1284/  (Schváleno)  

 4. 35.

  Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /návrh uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 1221/  

 5. 35.

  Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995   

Smlouvy -

 1. 36.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992 /sněmovní tisk 1416/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 36.

  Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995 /sněmovní tisk 1379/  

 2. 37.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995 /sněmovní tisk 1380/  

Zákony -

 1. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, /sněmovní tisk 1428, 1466/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků pracovníků rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /sněmovní tisk 1221/  

Zákony -

 1. 38.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb. /sněmovní tisk 1470/ -   

 2. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., /sněmovní tisk 1470, 1500/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 40.

  Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH A VLNA" a případně obdobnými akcemi.   

 2. 41.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995   

 3. 42.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995.   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze