Sněmovní tisk 228
Novela kompetenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1993-04-07 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Koháček Petr.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 228.
  Návrh zákona 13.04.1993 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 8.04.1993 usnesení č. 87 rozdané jako tisk 242. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 40 dnů od rozdání poslancům a vydal 8.04.1993 usnesení č. 87 rozdané jako tisk 243. Určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl zamítnut.


ISP (příhlásit)