Sněmovní tisk 1416
Smlouva s Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Smlouva předložena sněmovně dne 1995-01-05.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1416 dne 1995-01-11.
 • Organizační výbor navrhl zkrácení lhůty k projednání na 27 dnů od rozdání poslancům a vydal 7. 2. 1995 usnesení č. 488 rozdané jako tisk 1511.

  Určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
   Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 9. 2. 1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 588).
    Smlouva byla dne 9. 2. 1995 na 28. schůzi schválena (usnesení č. 594).


ISP (příhlásit)