Sněmovní tisk 984
Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-25 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 12.05.1994 usnesení č. 345 rozdané jako tisk 987. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1461.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 31.05.1994 na 19. schůzi schválen (usnesení č. 387).
     Návrh zákona 8.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 568).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.02.1995.
     Prezident zákon podepsal 28.02.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 14. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 38/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Doprava

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Státní správa a justice, Životní prostředíISP (příhlásit)