Sněmovní tisk 1249
11. dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a zá

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P


ISP (příhlásit)