Sněmovní tisk 1298
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-24 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1298.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 2.11.1994 usnesení č. 436 rozdané jako tisk 1302. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1458.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 3.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 498).
     Návrh zákona 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 567).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20.02.1995.
     Prezident zákon podepsal 28.02.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 14. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 36/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Státní správa a justiceISP (příhlásit)