Sněmovní tisk 1312
Dohoda o volném obchodu s Rumunskem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-11-30.
    Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1312 dne 1994-11-30.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Zahraniční výbor.
      Smlouva byla dne 7. 2. 1995 na 28. schůzi schválena (usnesení č. 565).


ISP (příhlásit)