Sněmovní tisk 1365
Zákon - novela zákona o služebním poměru přísl. Policie - po

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-11-18 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Krámek Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1365.
  Návrh zákona 29.11.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 24.11.1994 usnesení č. 451 rozdané jako tisk 1369. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1464.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 6.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 509).
     Návrh zákona 8.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 577).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.02.1995.
     Prezident zákon podepsal 23.02.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 3. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 33/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Policie

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní sílaISP (příhlásit)