Sněmovní tisk 747
Zákon o majetkových vztazích řeholních řádů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1993-11-24 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kozel František.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 747.
  Návrh zákona 26.11.1993 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 25.11.1993 usnesení č. 259 rozdané jako tisk 751. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 10 dnů od rozdání poslancům a vydal 25.11.1993 usnesení č. 259 rozdané jako tisk 755. Určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 748.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.12.1993 na 15. schůzi schválen (usnesení č. 259).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.12.1993 na 15. schůzi zamítnut (usnesení č. 260).


ISP (příhlásit)