Sněmovní tisk 1433
Zákon - novela zákona o daních z příjmů ve znění pozd.předp.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-01-18 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Vrzal Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1433.
  Návrh zákona 24.01.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 19.01.1995 usnesení č. 470 rozdané jako tisk 1440. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 17 dnů od rozdání poslancům a vydal 19.01.1995 usnesení č. 470 rozdané jako tisk 1442. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1486.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 561).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 562).
     Návrh zákona 8.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 578).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10.02.1995.
     Prezident zákon podepsal 23.02.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 3. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 32/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářstvíISP (příhlásit)