Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 28. schůze

28. schůze (7., 8., 9. února 1995)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1435 - 1440 a 1477 - 1483

Projednávání (7. února 1995)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1441, 1442, 1484 a 1485

Projednávání (7. února 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249

Projednávání, část č. 1 (7. února 1995)
Projednávání, část č. 2

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290

Projednávání (7. února 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323

Projednávání (7. února 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1312

Projednávání (7. února 1995)

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1298 a 1458

Projednávání (7. února 1995)

VIII. Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovních tisků 984 a 1461

Projednávání, část č. 1 (7. února 1995)
Projednávání, část č. 2 (8. února 1995)

IX. Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře

Projednávání (8. února 1995)

X. Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání (8. února 1995)

XI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání (8. února 1995)

XII. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání (8. února 1995)

XIII. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání (8. února 1995)

XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání, část č. 1 (8. února 1995)
Projednávání, část č. 2

XV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 228

Projednávání (8. února 1995)

XVI. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu

Projednávání (8. února 1995)

XVII. Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1364 a 1463

Projednávání (8. února 1995)

XVIII. Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.186/1992 Sb.,o služebním poměru příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1365 a 1464

Projednávání (8. února 1995)

XIX. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Projednávání, část č. 1 (8. února 1995)
Projednávání, část č. 2

XX. Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1433 a 1486

Projednávání (8. února 1995)

XXI. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi

Projednávání (8. února 1995)

XXII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995, podle sněmovního tisku 1498

Projednávání (8. února 1995)

XXIII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995, podle sněmovního tisku 1499

Projednávání (8. února 1995)

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (8. února 1995)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (9. února 1995)

XXV. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Projednávání, část č. 1 (8. února 1995)
Projednávání, část č. 2

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, podle sněmovních tisků 1366 a 1469

Projednávání (8. února 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu

Projednávání, část č. 1 (8. února 1995)
Projednávání, část č. 2 (9. února 1995)

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací, podle sněmovních tisků 1358 a 1455

Projednávání (8. února 1995)

XXIX. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, podle sněmovních tisků 1289 a 1460

Projednávání, část č. 1 (8. února 1995)
Projednávání, část č. 2 (9. února 1995)
Projednávání, část č. 3

XXX. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1507-1509

Projednávání (9. února 1995)

XXXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy, podle sněmovních tisků 1510 a 1511

Projednávání (9. února 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (9. února 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (9. února 1995)
Projednávání, část č. 2

XXXIV. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1284

Projednávání (9. února 1995)

XXXV. Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995

Projednávání (9. února 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416

Projednávání (9. února 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, podle sněmovních tisků 1428 a 1466

Projednávání (9. února 1995)

XXXVIII. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků pracovníků rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221

Projednávání (9. února 1995)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1470 a 1500

Projednávání (9. února 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP