Sněmovní tisk 1364
Zákon - novela zákona o služeb. poměrech vojáků - poslan.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-11-18 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Krámek Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1364.
  Návrh zákona 29.11.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 24.11.1994 usnesení č. 450 rozdané jako tisk 1368. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1463.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 6.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 509).
     Návrh zákona 8.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 576).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 3. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 34/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Armáda

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnostISP (příhlásit)