Sněmovní tisk 1470
Zákon - doplnění zák.opatř. ve vztahu ke Svaz.republ.Jugosla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-01-05 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kalvoda Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1470.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 26.01.1995 usnesení č. 478 rozdané jako tisk 1480. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 10 dnů od rozdání poslancům a vydal 26.01.1995 usnesení č. 478 rozdané jako tisk 1484. Určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Zahraniční výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1500.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 561).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 562).
     Návrh zákona 9.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 598).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.02.1995.
     Prezident zákon podepsal 28.02.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 14. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 42/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Jugoslávie

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, ObchodISP (příhlásit)