Sněmovní tisk 1192
Zákon, kterým ČR nabývá vlastnické právo k nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)