Schválený pořad a stav projednávání 15. schůze

Od 1. 12. 1993 14:00 do 9. 12. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 750-752/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, /sněmovní tisk 753-755/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, /sněmovní tisk 622, 641/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní /sněmovní tisky 622 a 641/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 611 a 642/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 611, 642/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 605 a 643/ -   

 6. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 605, 643/ -   

 7. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 618, 644/ -   

 8. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 618 a 644/ -   

 9. 7.

  Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a. o opatřeních s tím souvisejících, /sněmovní tisk 607, 717/ -   

 10. 7.

  Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících /sněmovní tisk 607 a 717/ -   

 11. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 619, 645/ -   

 12. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 619 a 645/ -   

 13. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 617, 646/ -   

 14. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 617 a 646/ -   

 15. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 612 a 720/ -   

 16. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 612, 720/ -   

 17. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614, 719/ -   

 18. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614 a 719/ -   

 19. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 623, 718/ -   

 20. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 623 a 718/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993 /sněmovní tisk 745/  

Zákony -

 1. 14.

  Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, /sněmovní tisk 494, 630/ -   

 2. 14.

  ho rozpočtu České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 533/ -   

 3. 15.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, /sněmovní tisk 533, 758, / -   

 4. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb. /sněmovní tisk 598 a 636/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru   

Zákony -

 1. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb., /sněmovní tisk 598, 636/ -   

 2. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky /sněmovní tisk 737/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, /sněmovní tisk 737, 757/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny   

 2. 19.

  Návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 20.

  Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628, 721/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku   

Smlouvy -

 1. 21.

  Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 606/ -   

Zákony -

 1. 22.

  Návrh posl. V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628 a 721/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., ze dne 8. 12. 1993   

Zákony -

 1. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví /letecký zákon/, ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., a zákona č. 383/1990 Sb. /sněmovní tisk 620 a 723/ -   

 2. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., a zákona č. 383/1990 Sb., /sněmovní tisk 620, 723/ -   

 3. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., a zákona č. 648/1991 Sb., /sněmovní tisk 610, 727/ -   

 4. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626 a 725/ -   

 5. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626, 725/ -   

 6. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. /sněmovní tisk 610 a 727/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku   

Smlouvy -

 1. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993 /sněmovní tisk 608/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/  

Smlouvy -

 1. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Varšavě dne 24. června 1993 /sněmovní tisk 609/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/  

Zákony -

 1. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, /sněmovní tisk 627, 726/ -   

 2. 30.

  Návrh posl. T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví /sněmovní tisk 629 a 722/ -   

 3. 31.

  Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisk 747 a 748/ -   

 4. 31.

  Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, /sněmovní tisk 613, 729/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 32.

  Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky   

Zákony -

 1. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících /sněmovní tisk 627 a 726/ -   

 2. 33.

  Návrh posl. J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 494 a 630/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 33.

  Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby České republiky za rok 1993   

Zákony -

 1. 34.

  Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, /sněmovní tisk 629, 722/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 35.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců   

 2. 36.

  Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993   

 3. 36.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 4. 37.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu   

 5. 38.

  Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo   

 6. 39.

  Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

 7. 40.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 8. 41.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 740/  

 9. 42.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 741/  

 10. 43.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze