Sněmovní tisk 629
Novela z. ČNR č. 85/1991 Sb., o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Ježek T..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 629.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 673. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 722.


ISP (příhlásit)