Sněmovní tisk 607
Zákon o zrušení státního tabákového monopolu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 607.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 677. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 25.11.1993 v 16.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 717.


ISP (příhlásit)