Sněmovní tisk 628
Novela zák. o podmínkách převodu maj.státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Budinský V..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 628.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 675. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 721.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)