Sněmovní tisk 618
Novela zák. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 618.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 689. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 19.11.1993 v 11.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 644.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 15. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 321/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, ObchodISP (příhlásit)