Sněmovní tisk 623
Novela z. o vš. zdr. pojišť. a o pojistném na vš. zdr. poj.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 623.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 693. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 26.11.1993 v 9.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 718.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 15. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 31. 12. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 324/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Pojištění

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní sílaISP (příhlásit)