Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 15. schůze

15. schůze (1., 2., 3., 7., 8., 9. prosince 1993)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 750 až 752

Projednávání (1. prosince 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 753 až 755

Projednávání (1. prosince 1993)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, podle sněmovních tisků 622 a 641

Projednávání (1. prosince 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 611 a 642

Projednávání (1. prosince 1993)

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 605 a 643

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (2. prosince 1993)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 618 a 644

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (2. prosince 1993)

VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a. o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607 a 717

Projednávání, část č. 1 (2. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 619 a 645

Projednávání, část č. 1 (2. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (3. prosince 1993)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 617 a 646

Projednávání, část č. 1 (2. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (3. prosince 1993)

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 612 a 720

Projednávání (3. prosince 1993)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 614 a 719

Projednávání (3. prosince 1993)

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 623 a 718

Projednávání, část č. 1 (3. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2

XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993, podle sněmovního tisku 745

Projednávání (3. prosince 1993)

XIV. Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 494 a 630

Projednávání (3. prosince 1993)

XV. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 533 a 758 a návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1994

Projednávání (3. prosince 1993)

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru

Projednávání (7. prosince 1993)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb., podle sněmovních tisků 598 a 636

Projednávání (7. prosince 1993)

XVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, podle sněmovních tisků 737 a 757

Projednávání (7. prosince 1993)

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (7. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1993)

XX. Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovních tisků 628 a 721

Projednávání, část č. 1 (7. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606

Projednávání (8. prosince 1993)

XXII. Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., ze dne 8. 12. 1993

Projednávání (8. prosince 1993)

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., a zákona č. 383/1990 Sb., podle sněmovních tisků 620 a 723

Projednávání (8. prosince 1993)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., a zákona č. 648/1991 Sb., podle sněmovních tisků 610 a 727

Projednávání (8. prosince 1993)

XXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, podle sněmovních tisků 626 a 725

Projednávání (8. prosince 1993)

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

XXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993, podle sněmovního tisku 608

Projednávání (8. prosince 1993)

XXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Varšavě dne 24. června 1993, podle sněmovního tisku 609

Projednávání (8. prosince 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734

Projednávání (8. prosince 1993)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, podle sněmovních tisků 627 a 726

Projednávání (8. prosince 1993)

XXXI. Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 613 a 729

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (9. prosince 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2 (9. prosince 1993)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4

XXXIII. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby České republiky za rok 1993

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXIV. Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, podle sněmovních tisků 629 a 722

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXVI. Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXVII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXVIII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXIX. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání, část č. 1 (9. prosince 1993)
Projednávání, část č. 2

XXXXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 740

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741

Projednávání (9. prosince 1993)

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (9. prosince 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP