Sněmovní tisk 598
Novela zák. o plat. poměrech soudců, st. notářů a čekatelů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 598.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 652. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 636.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 15. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 23. 12. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 304/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justiceISP (příhlásit)