Sněmovní tisk 614
Novela zák. o nemocenském pojištění zaměstnanců, ...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)