Sněmovní tisk 737
Novela zákona ČNR č. 527/92 Sb., o BIS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 737.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 750. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 757.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)