Sněmovní tisk 613
Zákon o příspěvku na nájemné

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 613.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 26.11.1993 v 13.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 729.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)