Sněmovní tisk 610
Novela zák. o postavení kulturních fondů a autorského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 610.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 666. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 26.11.1993 v 10.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 727.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 15. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 318/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Kultura, Právo autorské

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, VědaISP (příhlásit)