Sněmovní tisk 620
Novela z. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 620.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 664. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Hospodářský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 723.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 15. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 23. 12. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 305/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Doprava

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justiceISP (příhlásit)