Porevoluční (prozatimní) Národní shromáždění

Předseda

Josef David

Místopředseda

Andrej Cvinček
Robert Gottier
Anežka Hodinová-Spurná
Alois Petr
František Tymeš

Poslanci

dle počátečních písmen příjmení
ISP (příhlásit)