Sněmovní tisk 448
Novela z. o základních registrech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 448/0 dne 2. 4. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 216/19, PID ALBSB8NFY55F.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ondřej Profant a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 28. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 637).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 448/3, který byl rozeslán 24. 10. 2019 v 10:38.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 312, usnesení č. 791).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2019.
  Návrh zákona 5. 12. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 448/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 448/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 366, usnesení č. 856).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 370/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3554Helena Válková15778-23788.docx (25 KB) / PDF (255 KB, 5 stran) 17. 10. 2019 v 11:33:47


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, identifikační průkaz, informační systém, informační systém pro potřeby řízení, seznam, veřejná správa

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)