Sněmovní tisk 256
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 10. 8. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 470/18, PID KORNAXZEV2D4.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 468).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/5, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 10:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 7. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 256/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10., 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 86, usnesení č. 695).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2019.
  Návrh zákona 15. 8. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 735).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 6. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 277/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1732Vojtěch Pikal13956-20665.docx (22 KB) / PDF (410 KB, 17 stran) 21. 11. 2018 v 16:21:06
2935Jan Hamáček15159-22607.docx (20 KB) / PDF (208 KB, 1 strana) 4. 6. 2019 v 15:20:24
2940Marek Benda15164-22615.docx (37 KB) / PDF (539 KB, 21 stran) 5. 6. 2019 v 10:25:01
2947Marek Benda15171-22631.docx (17 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 5. 6. 2019 v 12:43:40
2948Vojtěch Pikal15172-22632.docx (8 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 6. 6. 2019 v 09:37:34
2949Vojtěch Pikal15173-22633.docx (7 KB) / PDF (155 KB, 2 strany) 6. 6. 2019 v 10:16:09


Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, legislativní proces, mezinárodní dohoda, publikace zákona, úřední list

Navržené změny předpisů (69)ISP (příhlásit)