Stenografický zápis 35. schůze, 8. listopadu 2019


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.27 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


209. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Jan Kubík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Kubík
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Kubík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


210. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Pustějovský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno v 10.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.58 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Pustějovský
Místopředseda PSP Petr Fiala


220. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 448/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant


235. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Poslankyně Dana Balcarová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Andrea Brzobohatá


208. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Richter
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 11.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 12.08 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Petr Fiala


211. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Petr Pávek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Benda
Poslanec Patrik Nacher


212. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Kubík


213. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze skončila ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP