Stenografický zápis 50. schůze, 25. října 2016


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Markéta Adamová


10. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jan Klán
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jan Klán
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jan Klán
Poslanec Radek Vondráček
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Klán
Poslanec Marek Benda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jan Klán
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Jaroslav Krákora


139. Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Birke
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Birke


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - druhé čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec František Laudát
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Karel Šidlo


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jeroným Tejc


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Bohuslav Chalupa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Daniel Korte


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zdeněk Soukup


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Markéta Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP