(14.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Plíšek si přeje tisk 853, což je novela zákona o advokacii, zařadit na středu 9. 11. 2016 po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 163. Přihlášeno je 170, pro 36, proti 50. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Vilímec si přeje pevně zařadit bod 19, tisk 403, což je druhé čtení novely zákona o zmírnění majetkových křivd, Podkarpatská Rus, na dnešek po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 164. Přihlášeno je 170, pro 65, proti 17. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Adamová, bod 109, tisk 730, na 8. 11. 2016 jako pátý bod. To znamená po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 165. Přihlášeno je 170, pro 37, proti 63. Tento návrh přijat nebyl.

 

Mám za to, že jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které padly. Je tomu tak. Tím jsme se tedy vypořádali se změnami v pořadu schůze a můžeme zahájit projednávání bodů, které máme na dnešek zařazeny, a to je v první řadě bod číslo

 

10.
Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
/sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pane ministře prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Spolupracovníci mi tady původně připravili zhruba pětistránkové úvodní slovo, ale vzhledem k tomu, že jsem tady již popáté, tak si myslím, že bez škody na materii si můžu dovolit ten úvod zkrátit, protože si myslím, že každým dalším čtením se ten zákon zdokonaluje, a já myslím, že vzhledem k tomu, kolikrát jsme se tady tím zákonem zabývali, tak už je to jeden z nejdokonalejších zákonů, který tady je.

Ale vrátím se tedy k tomu tématu. Jak jsem již uvedl v prvním čtení návrhu zákona, je tento návrh reakcí na rozhodnutí koaliční rady ze dne 27. května 2016 znovu předložit návrh takzvaného protikuřáckého zákona, a to z důvodu zamítnutí původního vládního návrhu zákona. Předkládaný... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid ve sněmovně. Pokud máte potřebu si něco vydiskutovat, tak mimo jednací sál. Děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Předkládaný návrh zákona tak vychází z textu sněmovního tisku číslo 508 ve znění pozměňovacích návrhů schválených ve třetím čtení, s výjimkou pozměňovacího návrhu, který zaváděl stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření ve vnitřním prostoru provozoven stravovacích služeb, takzvané kuřárny. V prvním čtení návrhu zákona a také při jeho projednávání ve výboru pro zdravotnictví zazněla v rámci diskuse jak podpora návrhu, tak i některé kritické připomínky. Pokud jde o diskutovaná témata, zejména zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb a zákaz prodeje alkoholu na veřejnosti přístupných akcích, opět zdůrazňuji, že pozměňovací návrhy směřující ke zmírnění těchto zákazů nemají mou podporu a nemohu s nimi souhlasit.

Na závěr bych znovu rád uvedl, že předkládaný návrh zákona odpovídá většinovému názoru poslanců, který zazněl při projednávání pozměňovacích návrhů ve třetím čtení sněmovního tisku číslo 508. Současně chci požádat, aby návrh zákona byl projednán pokud možno v co nejkratší době vzhledem k tomu, že částečně zapracovává předpis Evropské unie, a to směrnici o tabákových výrobcích, kde transpoziční lhůta uplynula již 20. května 2016.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že tato právní úprava přispěje ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva. Proto věřím, že návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte. Děkuji vám předem za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako tisk 828/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, kterým je pan poslanec Jaroslav Krákora, a aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já si myslím, že ten zákon, který dnes budeme projednávat, sněmovní tisk číslo 828, již tady byl projednáván několik měsíců. Nechci zbytečně protahovat tento pro obyvatelstvo České republiky důležitý dokument. Myslím si, že pan ministr brilantně a jednoduše shrnul to, co v podstatě v tom zákoně je. Dalo by se o tom diskutovat, jsou pozměňovací návrhy.

Myslím, pane předsedo, že bych mohl přečíst usnesení výboru... (Obrací se k předsedajícímu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Samozřejmě. Pokud to pokládáte za nezbytné, můžete.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Po úvodním slovu, tehdy to bylo paní náměstkyně Arnoštové, a zpravodajské zprávě poslance MUDr. Jaroslava Krákory výbor zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 828, včetně přijatých pozměňovacích návrhů. Zmocňuje zpravodaje výboru poslance MUDr. Jaroslava Krákoru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Dovolil bych si zakončit, že víme všichni, že kouření prokazatelně škodí zdraví. Jak jsem již řekl, normální je nekouřit! Takže zatím děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím dvě přihlášky. První je pana poslance Klána a potom pana poslance Kostřici. Slovo má pan poslanec Jan Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Opět se dostáváme do pozice, kdy začínáme projednávat protikuřácký zákon. Alespoň tak to nazývají média, že se jedná pouze o protikuřácký zákon. Nicméně to není pravda. Je tam i plno dalších věcí, které určitým způsobem regulují náš život, ale nejenom samozřejmě náš, ale i celé republiky. To, že se to smrskává pouze do pozice zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb, je věcí jednak médií a samozřejmě věcí, že jsme jediným státem v Evropě, který určitým způsobem nereguluje zákaz kouření v těchto prostorách,

Já vás nyní seznámím se svými postřehy jednak z reality, jednak samozřejmě s příklady z okolních států, kde existuje částečná regulace zákazu kouření v prostorách stravovacích služeb, a jak na to šly právě tyto státy. Prioritně budu čerpat zkušenosti ze Slovenska, Rakouska, Německa, případně Polska, protože se jedná o státy, které mají přibližně podobný historický i kulturní vývoj. Všechny tyto státy dělají částečnou regulaci zákazu kouření. Myslím si, právě z tohoto důvodu, že máme spolu historický i kulturní vývoj, že i pro nás by byla částečná regulace výhodnější než úplná regulace zákazu kouření. Uvidíte, co mě k tomuto argumentu vede. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP