(14.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, tento paragraf jsem si neuvědomil. Pak mám tedy smůlu a promiňte, že jsem vás zdržoval.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za pochopení. Prosím pana předsedu Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, navrhuji, aby na úterý 8. listopadu po pevně zařazených bodech, takže pátý bod -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já prosím o klid. Prosím usaďte se, ztište se. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Navrhuji, aby 8. listopadu po pevně zařazených bodech, je to úterý, takže asi pátý bod to je, jestli se nemýlím, byl zařazen nový bod, který se bude jmenovat Informace ministra dopravy k dostavbě dálnice D8. Vysvětlím proč.

Myslím si, že veřejnost i poslanci mají právo vědět, co se na této dostavbě ve skutečnosti děje. Z médií se dovídáme takové kusé informace, že tam zřejmě hrozí riziko, a dokonce dochází k dalším sesuvům. Novináři mají analýzu, kterou vypracovalo pracoviště Akademie věd dříve, nám je tato analýza upírána s tím, že to bude soudní podklad. Tak se domnívám, že i směrem k tomu, že se blíží údajné otevření tohoto úseku jako posledního nedostavěného na této klíčové dálnici, máte právo vědět pravdu o tom, co se tam ve skutečnosti děje.

Takže 8. 11., bod by se jmenoval Informace ministra dopravy o dostavbě dálnice D8.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ještě s přednostním právem byl pan předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení tří bodů, a to na středu 9. listopadu 2016. Jedná se o bod 48, což je novela zákona o oběhu osiva a sadby, sněmovní tisk 816. Dále bod 49, novela zákona o rostlinolékařské péči, sněmovní tisk 862. A do třetice 50. bod, novela veterinárního zákona, sněmovní tisk 881. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bylo by to tedy na středu 9. 11. po pevně zařazených bodech. Je tomu tak? (Souhlas.) Dobrá.

To byla tedy přednostní práva. Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, přikročíme k řádným přihláškám. Pan předseda volební komise, pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Jménem volební komise vás prosím, snad mohu říci, trochu o shovívavost a znovuzařazení bodu, který známe a nazýváme změny v orgánech Poslanecké sněmovny, pevně na středu 26. 10. ve 12.45 hodin.

Jenom krátké vysvětlení. My už na tu středu máme připraveny dva body volební, jsou to tajné volby, ale jenom drobnou nedohodou došlo k tomu, že tento bod, když jsme ho projednávali minulý týden ve středu, tak nezůstal přerušen, ale byl ukončen. Takže spíš z formálních důvodů prosím opět o hlasování o zařazení tohoto bodu. Jak říkám, změny v orgánech Poslanecké sněmovny ve středu ve 12.45 a byl by to první z té série tří volebních bodů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, aktuální volby ukázaly znovu mnohé slabiny našeho volebního systému a tyto slabiny jsou velmi silné a zcela zásadně podkopávají důvěru občanů v politiku. Přesněji potvrzují fakt, že do skutečné demokracie máme ještě velký kus cesty. V krátkých odstupech nás čekají volby parlamentní, evropské, komunální a volba prezidenta republiky. Proto navrhuji zařadit na program schůze mimořádný bod s názvem Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému. Tohle je téma, které by neměla zpracovávat jen samotná vláda, ale debata by měla jít mezi vládou, parlamentem, legislativci a nejširší veřejností, přičemž navrhované změny by v ideálním případě měli schválit občané v referendu.

Náprava volebního systému je po krajských volbách ještě aktuálnější než dříve. Je potřeba udělat změny ve prospěch občanů a demokracie, nikoli ve prospěch stranických elit a stranických oligarchií. Po každých volbách se objevují podezření z manipulací s volebními lístky. Například v posledních komunálních volbách v obci Tatrovice na Sokolovsku získala 55 % hlasů ODS. 70 % obyvatel ale hned po volbách podepsalo petici, že ODS nevolili. Policie zjistila, že s volebními lístky se skutečně manipulovalo a stal se trestný čin.

Samozřejmě velkým rizikem i výdajem je dvoudenní hlasování, které je i ve světě prakticky unikátní, jelikož jsou volební urny ponechány přes noc bez dozoru ve volebních místnostech. Dvoudenní hlasování u nás bylo zavedeno v roce 1971, když se KSČ bála, že v reakci na normalizaci klesne volební účast. Myslím, že je načase opět zavedení jednodenních voleb, tak jako tomu je v drtivé většině demokratických zemí. Pochopitelně když si stěžujeme na malou účast u voleb kromě těch do Sněmovny, tak je to také dané tím, že volebních termínů je příliš mnoho a synchronizují se jen senátní volby s krajskými nebo obecními. Vede to k permanentní volební kampani a oslabuje to disciplínu voličů, což má negativní vliv na volební účast, přičemž není důvod, proč by se do zastupitelstev krajů a obcí nemohlo volit současně. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že například v roce 2012 se kromě Česka déle než jeden den pořádaly volby v Číně, v Egyptě a Papui Nové Guineji a také referendum v severním Kosovu.

Dále tu máme fenomén neplatného hlasování. Podíl neplatných hlasů může svědčit o mnoha věcech souvisejících s již zmíněnou kvalitou demokracie. Jednak to může být informovanost voličů o způsobu hlasování, ale také nástroje falšování voleb. V předchozích volbách do Poslanecké sněmovny tvořily neplatné hlasy pouze 0,7 % všech hlasů a v případě evropských voleb pouze 0,43 %. V případě krajských voleb bylo najednou neplatných hlasů násobně více. Proslýchá se, že skutečně dochází k manipulacím s volebními lístky, a to i například zneplatňováním hlasů pro nevyvolené strany. Statistika je v tomto opět pregnantní a neúprosná. Ve Středočeském kraji jsme měli v průměru o jedno procento vyšší počet hlasů tam, kde jsme měli svého zástupce ve volební komisi. Alarmující procenta neplatně odevzdaných hlasů měly zákonem určené orgány dle platného zákona prověřit formou přepočítání těchto neplatně odevzdaných hlasů. Nic takového se ale nestalo.

Vážené dámy a pánové, pokud se tady kdokoliv z přítomných cítí být demokratem, mělo by mu zatrnout. Falšování voleb je něco, čemu se v současném systému zabránit evidentně nedá. Na druhou stranu ale přece musí stát vyvinout maximální snahu, aby podvodům zabránil, a pokud tak zjevně nečiní, pak si přestaňme nalhávat cokoliv o nějaké demokracii v naší zemí. A toto je další velký problém, který léta marně zmiňují ústavní právníci a politologové, tedy že neexistují nástroje k efektivnímu vynucování pravidel o průběhu voleb. Jedinou možností je zrušení voleb soudem, což je ale nesmírně silný zásah do demokratického procesu, a proto se toho soudy zdráhají, pokud nejde o do nebe volající zvěrstva. A když tedy žádná sankce prakticky nehrozí, vyplatí se mnohým porušovat pravidla.

Nedemokratické je také pravidlo uzavírající klauzuli pro koalice pro volby do Sněmovny, kdy dvě strany v koalici musí překonat desetiprocentní práh, tři patnáctiprocentní, čtyři a více dvacetiprocentní. Samozřejmě jde o účelovou bariéru nastavenou kdysi v době opoziční smlouvy proti tehdejší čtyřkoalici. Dnes tahle blokace neumožňuje vytvářet transparentní koalice menších stran.

Samostatným tématem je elektronizace administrativního zázemí voleb a vize elektronických voleb a samozřejmě změna k přímým volbám s odvolatelností volených zástupců. Právě zavedení prvků přímé demokracie by podle zkušeností z celého světa zvýšilo volební účast občanů a jejich zájem o veřejné dění. Těch věcí, co je třeba řešit, jsou desítky a je načase, aby Sněmovna nastartovala veřejnou debatu. Ostatně kdo jiný.

Vážené kolegyně a kolegové, prosím tedy o to, abychom jako jeden z bodů programu naší schůze zařadili bod Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Plíška. Pan poslanec Plíšek. A připraví se pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pane předsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, po konzultaci s kolegy předkladateli, se kterými jsme předložili novelu zákona o advokacii a která byla již pevně zařazená na schůzi minulý pátek, ale nedostalo se na její projednávání, vám tedy nově navrhuji, abychom tuto novelu, sněmovní tisk 853, bod 132, zařadili do programu schůze na středu 9. 11. jako třetí bod našeho odpoledního jednání. Prosím za čtyři předkladatele z opozičních i koaličních stran a připomínám, že vláda k tomuto návrhu zaujala kladné stanovisko. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, podle mých podkladů žádné body předtím odpoledne nejsou. My máme na středu zařazeny dva body ráno, tzn. 187, 188. Potom se předpokládá třetí čtení, popřípadě prvé čtení. To znamená, pokud trváte na tom, aby to bylo odpoledne... Prosím o chvilku strpení. (Konzultace s pracovnicí organizačního odboru mimo mikrofon.)

Ano. Vzhledem k tomu, že je tady celá řada alternativních návrhů, u kterých nevíme, jak dopadne hlasování, tak se pojďme dohodnout na tom, že to zařadíme po pevně zařazených bodech odpoledne. Děkuji za vstřícnost.

Prosím pana poslance Vilímce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP