(14.20 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím načíst už poněkolikáté pevné zařazení bodu 19. Je to druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na dnešek jako první bod po již pevně zařazených bodech, nebo bodech, které budou pevně zařazeny. Projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo v červnu ukončeno. Myslím si, že druhé čtení nemusí ani tak dlouho trvat. Ústavněprávní výbor přijal určitý pozměňovací návrh, ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten.

Apeluji na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku především z toho důvodu, že skutečně ubývá postupně potenciálních oprávněných osob. Některé v mezidobí zemřely a je třeba o případných úpravách zákona rozhodnout alespoň v těch věcech, které je evidentně třeba změnit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Adamovou, která je zatím poslední přihlášenou.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Já bych chtěla poprosit o předřazení jednoho z bodů, který je zařazen na tuto schůzi. Je to bod číslo 109, sněmovní tisk 730, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, což je návrh zákona, který jsem předkládala já společně s několika kolegy. Týká se takzvaného peněžitého příspěvku v mateřství. Chtěla bych jej zařadit jako pátý pevně zařazený bod v úterý 8. 11. V přihlášce panu předsedovi jsem psala jiné číslo, ale vzhledem k tomu, jak se tady diskuse vyvíjí, byl by to pátý pevně zařazený bod.

Myslím si, že co se týče peněžitého příspěvku v mateřství, bychom mohli ukázat vstřícnost vůči maminkám především v České republice a odstranit nespravedlnost, která se tam teď nachází, tak aby i ti, kteří více vydělávali předtím, než odešli na mateřskou dovolenou, pobírali vyšší příspěvek. Doufám, že takováto změna nalezne podporu napříč politickým spektrem, protože rodina a obecně její zájmy jsou často skloňované téma a často se jím všichni zaštiťujeme a říkáme, že nám jde o blaho rodiny. Tady máme možnost to ukázat přímo faktickým návrhem, který by měl reálný dopad.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jenom upozorňuji, že pokud by prošel návrh pana předsedy Laudáta na informace o D8, byl by to šestý bod. Rozumíme si. Děkuji.

Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Zeptám se ještě pana předsedy Stanjury, abych měl úplně čisté svědomí ohledně občanského zákoníku, protože mi bylo řečeno, že došlo k dohodě, že můžeme hlasovat o zařazení občanského zákoníku v rámci dohody z grémia. Je tomu tak. Děkuji.

 

V tom případě budeme hlasovat nejprve o návrzích, které jsem přednesl jako závěry jednání grémia Sněmovny.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 154, přihlášeno je 167, pro 150, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Faltýnek si přál, abychom bod 43 zařadili na dnešek jako pátý bod. (Poslanec Faltýnek ze svého místa poznamenává: Po pevně zařazených bodech.) Po pevně zařazených bodech, dobrá.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 155, přihlášeno je 167, pro 89, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh byl, abychom bod 184 zařadili na pátek 11. 11. jako první bod. Je tomu tak? Ochrana přírody a krajiny.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 156, přihlášeno je 167, pro 141, proti 14. Návrh byl přijat.

 

To bylo ze strany pana předsedy Faltýnka vše.

Pan předseda Kalousek - to jsme si vysvětlili.

 

Pan předseda Laudát - 8. 11. po pevně zařazených bodech nový bod Informace ministra dopravy k dostavbě dálnice D8.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 157, přihlášeno je 169, pro 78, proti 54. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan předseda Mihola si přeje na 9. 11., na odpoledne, to znamená od 14.30 dále, zařadit body 48, 49 a 50. Zeptám se, zda můžeme hlasovat najednou, nebo zda si někdo přeje oddělené hlasování. Oddělené hlasování, dobrá.

 

Takže nejprve bod 48 jako první bod ve 14.30.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 158, přihlášeno je 170, pro 15, proti 26. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní bychom tedy hlasovali o bodu 49, opět na 14.30 9. 11.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 159, přihlášeno je 170, pro 49, proti 7. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní bod 50, opět na 14.30 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 160, přihlášeno je 170, pro 55, proti 11. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda volební komise si přeje zařadit bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a to na středu 26. 10. ve 12.45 hodin. Jde o nový bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 161, přihlášeno je 170, pro 158, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Okamura si přeje zařadit nový bod do schůze Sněmovny. Je to bod s názvem Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 162, přihlášeno je 170, pro 9, proti 102. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP