Stenografický zápis 42. schůze, 2. března 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 546/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jan Volný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Gabriela Pecková
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 571/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček


151. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 612/ - třetí čtení

Poslanec Petr Fiala
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Rais


159. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - třetí čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec František Vácha


161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Martina Berdychová


162. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 547/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka
Místopředseda PSP Jan Bartošek


152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Poslanec Roman Sklenák


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Kováčik


165. Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec František Vácha
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Martin Lank
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Vácha
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


31. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Senátor František Bublan
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Herbert Pavera
Poslankyně Zuzana Kailová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Šrámek
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Martin Novotný
Poslanec František Laudát
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 15.32 hodin do 15.34 hodin.)

Poslanec František Laudát
Předseda PSP Jan Hamáček
Senátor František Bublan
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Štěpán Stupčuk


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec František Vácha
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Jan Bartošek


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Klán


124. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Klán
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Zahradník
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Václav Votava
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP