(10.20 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Takže podle návrhu pana poslance Vilímce. Navrhuje za prvé hlasovat body A1, A2 jako celek. Za druhé dává hlasovat o bodech B2 až B6 a o bodu B12 - vyjmutí zdravotních pojišťoven z povinnosti převést prostředky na účet ČNB. Pokud projde B2 až B6 a B12, nelze již hlasovat o bodech B1, D1 až D5 a D7 až D8. Pokud neprojde B1 až B6 a B12, bude se hlasovat o písmenu B1. Dále pak už nelze hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmeny D. B1, to je vyjmutí povinnosti převést prostředky na účet ČNB u zdravotních pojišťoven, když jsou tyto účty vytvořené pro příjmy a výdaje ze zdaňovaných činností. Pokud nebude přijat ani jeden z návrhů B, musí se hlasovat návrhy C a E. Pokud bude schválen návrh B1, pak se dále toto usnesení bude řídit postupem garančního výboru. V případě, že bude schválen B2 až B6 a B12, je postup ... ale nicméně to jsem přednášel, protože i já jsem téhož názoru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je obdobné v obou návrzích.

 

Poslanec Roman Kubíček: Takže v globálu tam už dále pokračujeme podle toho, co jsem přednesl já.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo ještě připomínku? Kolega Vilímec, který je navrhovatelem druhé procedury. Prosím, upřesněte. Můžete, pane poslanče, přímo to označit.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Pan zpravodaj to nedočetl. Musí se v každém případě, to je trošku jiná procedura, než navrhl garanční výbor, v případě, že bude schválen B2 až B6 a B12, je návrh postupu následující: Hlasovat o bodech D6, to je jedno z těch přechodných ustanovení, s vyjmutím zdravotních pojišťoven a ponecháním stávajícího termínu u příspěvkových organizací státu. V případě schválení D6 je pak nehlasovatelné B9 až B11 a E3. Pokud by pak nebyl schválen bod D6, tak by se hlasovalo o dalším návrhu přechodného ustanovení zdravotního výboru B9 až B11. Pak by se hlasovalo o první a čtvrté legislativně technické připomínce, to je podobné jako garanční výbor, a v případě, že by nebyl schválen ani bod D6, to je jedno přechodné ustanovení, jedna verze, ani bod B9 až B11, tak by se potom hlasovalo o třetím přechodném ustanovení, které přednesl pan poslanec Vyzula, o bodu E3.

Pak by se hlasovalo o bodu B7, B8, C, E1 a E2, to už je stejné, jako je to v případě garančního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění. Má někdo výhradu k jedné nebo ke druhé proceduře? Jsou alternativní. Ano, pan kolega Hovorka. Jestli vyčleňuje něco k samostatnému hlasování? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já jen, jestli jsem rozuměl, tak pan kolega Vilímec chtěl předřadit hlasování B1 tomu hlasování B2 až B6 a tak dál, ale pokud by bylo schváleno B1, tak ta usnesení B2 až B7 by... (Hlas mimo mikrofon: Ne, to je obráceně.) Aha, takže jsem to špatně postřehl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže máme jasno. Čili nejdříve hlasujeme o tom, jestli bude alternativní návrh kolegy Vilímce, nebo bude návrh, který máte v tisku č. 546/5.

Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro alternativní návrh kolegy Vilímce. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 19, z přítomných 172 pro 45, proti 86, návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle návrhu, který předložil garanční výbor. Prosím tedy nyní, pane zpravodaji, o jednotlivé návrhy a stanoviska.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Takže nejprve budeme hlasovat body A1, A2 jako celek. Rozpočtový výbor doporučuje schválení těchto bodů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, vaše stanovisko k bodu A1, A2? (Souhlas.) Dobře.

Pan zpravodaj chtěl ještě něco dodat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já jenom, jestli tedy pro jistotu nemám ještě mírně popsat, co jsou ty pozměňovací návrhy, ono je jich poměrně hodně. Já se omlouvám, ale...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, samozřejmě, budeme rádi.

 

Poslanec Roman Kubíček: Jenom ve stručnosti - body A1, A2 jsou úprava podmínek pro pokračování činnosti příspěvkových organizací v případě vykázání účetní ztráty za příslušné období z důvodu neplnění povinností podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 20. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 20, z přítomných 172 pro 168, proti 2, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat návrh B1, to je alternativa k návrhu B2. Jedno je vedení účtu, druhé je vyjmutí účtu. Doporučení rozpočtového výboru k B1 je souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 21. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21, z přítomných 172 pro 123, proti 41, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Tímto tedy máme nehlasovatelný bod B2, B3, B4, B5 a B6. Takže budeme pokračovat hlasováním o bodu B7. Je to vlastně termínování těch plateb, o kterých jsme se tady bavili, to znamená určení Ministerstva financí, rozdíl těchto termínů. Stanovisko garančního výboru je nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 22, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 22, z přítomných 172, pro 73, proti 83, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat o návrhu B8, který se týká toho, že ministerstvo je oprávněno stanovovat majitelům účtů pod písmeny 1 až 14 a 16 termíny a rozsahy režimu plateb a povolovat jeho výjimky při provádění operací. Stanovisko garančního výboru je nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 23, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 23, z přítomných 172, pro 1 poslanec, proti 133, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrhy B9 až B11 jedním hlasováním. V globálu se to týká přechodných ustanovení pro všeobecnou zdravotní, resortní, oborové, podnikové pojišťovny a další svazy zdravotních pojišťoven. Stanovisko garančního výboru je nesouhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP