(10.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Protože jsme věděli o tendencích ministra financí a Ministerstva financí o tom, že chce koncentrovat u České národní banky původně i účty jednotlivých měst, obcí, případně krajů a podobně, neboť si tímhle způsobem chce vylepšit hospodářský výsledek České republiky. Myslím, že je evidentní, že chce s těmi penězi pracovat on, nikoliv ti, kteří jsou za jednotlivé rozpočty zodpovědní, neboť je přece normální, a každý to musí vědět, v Agrofertu určitě taky, že když máte volné finanční prostředky, tak s nimi hospodaříte na trhu. Zkoušíte, kolik by vám banka dala na úrocích, jestli není možné s finančními prostředky, které momentálně v tuhle chvíli nepotřebujete, nějak výhodně pracovat, uložit je a podobně. To chce stát, potažmo ministr financí jednotlivým subjektům uvnitř státu sebrat, aby tím vylepšil na konci roku své hospodaření na úkor někoho, komu finanční prostředky ze zákona patří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě tři faktické poznámky. Paní poslankyně Marková, poslanec Hovorka a pan poslanec Rais. Všichni k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já za prvé také musím oznámit střet zájmů, protože jsem členkou správní rady VZP.

Za druhé bych se ráda dopustila drobné edukace jednoho ze svých předřečníků. Je pravdou, že každý stát se rozhodne, jakým způsobem bude hradit zdravotní péči za své pacienty. Buďto formou veřejného zdravotního pojištění, jako je tomu u nás a v dalších zemích světa, anebo formou státního fondu, jako je to třeba ve Velké Británii. Určitě nejde o levicový nebo pravicový názor. Pokud vím, tak Velká Británie není žádnou levicovou zemí, a přesto má takzvaně státní zdravotnictví. Takže prosím, abychom tento pohled nezjednodušovali. Nejde o levicovost nebo pravicovost, ale země se rozhodne, že bude hradit péči buď formou veřejného zdravotního pojištění, anebo formou státního fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Markové. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, také oznamuji střet zájmů, protože jsem členem dozorčí rady VZP.

A znovu opakuji, že jakkoliv návrh vypadá logicky pro úsporu státních prostředků z titulu státní pokladny, jako nejvážnější problém vidím § 34 odst. 6, to je možnost stanovit termín a rozsah plateb, čili ministerstvo může rozhodnout, kdy bude konkrétní zdravotní pojišťovna platit svým zdravotnickým zařízením, smluvním partnerům, a dále je to zpoždění plateb minimálně o jeden den. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Raise. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já bych jenom stručně zareagoval na to, co tady říkal pan poslanec Bendl, a to ve věci posilování role Ministerstva financí a ministra financí speciálně tím, že bude manipulovat s prostředky, které jsou uloženy ve státní pokladně. Já bych chtěl říct, že vlastně problém státní pokladny a manipulace s finančními prostředky se začal zhruba před čtyřmi, šesti lety, kdy samozřejmě tady žádné ANO nebylo. Tehdy se vlastně používaly a používají finanční prostředky třeba univerzit, které jsou tady ve státní pokladně. Jenom na doplnění, že ministerstvo zbytečně nálepkujeme nějakou koncentrací moci. To už tady dávno bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní ještě poslední faktická poznámka pana poslance Janulíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Hovorkovi, že se bojí paragrafu, že si bude stát stanovovat, jak bude platit zdravotnickým zařízením.

Víte, kolegové, já jsem vlastně u Všeobecné zdravotní pojišťovny jako pojištěnec i jako poskytovatel od jejího samého začátku. Pamatuji dobu, kdy pojišťovna platila s šestiměsíční splatností. Dostávali jsme mizerné peníze, a ještě jsme je dostávali za šest měsíců. Museli jsme to celé nějak přežít a nebylo síly a nebylo boha v tomto státě, který by to jakýmkoliv způsobem změnil. Takže i teď zažíváme všichni poskytovatelé samozřejmě relativně lepší časy, protože tyto manýry 90. let už se nedějí, ale nicméně pojišťovna prostě stejně zaplatí, kdy ona chce. A hlavně taky zaplatí, kolik ona chce. My proti tomu nemáme naprosto žádnou obranu. Nikdo to není schopný dohledat, zkontrolovat. Máme uzavřené smlouvy, podle kterých by se mělo postupovat, ale my přesně poznáme, kdy se pojišťovna ocitne ve špatné kondici, protože se nám začnou zpožďovat platby. Samozřejmě šéf pojišťovny, která má tak obrovský obrat, když si to spočítáte, denně to vychází kolem půl miliardy, když pozdrží platby lékařům, poskytovatelům a nemocnicím o pět dnů, tak si vylepší o dva a půl miliardy stav účtu. A to se děje dnes a denně. Vy to vůbec netušíte, nevnímáte. Teď se tady dojemně staráte o to, aby se náhodou něco nedělo, ale že se to děje 25 let, vám nikomu nevadí. Já budu ten první, protože to samozřejmě sám na sobě jako fyzická osoba pocítím, pokud se mi opozdí platby, tak hned začnu nadávat ministru financí, že se nesplnil ten efekt a je to horší, než to bylo. Ale věřím tomu, že naopak to poskytne reálnou oporu poskytovatelům v tom, že najednou na to začne být vidět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, váš čas. Děkuji. To nebyla poslední faktická poznámka. Ještě faktická poznámka pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom zareagovat na pana poslance Raise, který mluvil o tom, že stát využívá peníze univerzit, nebo veřejných vysokých škol v rámci státní pokladny. Tak to není. Veřejné vysoké školy zatím nejsou povinnými klienty státní pokladny, pokud dobrovolně peníze nepřevedou do České národní banky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě paní poslankyně Pecková k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, co se týče zpožďování plateb, tak by mě zajímalo, jestli stát v tuto chvíli bude tím, kdo eventuálně uvolní mimořádné prostředky, protože to v tom paragrafu také je. Kdyby byla ve skluzu s platbami daná smluvní zdravotní pojišťovna, jestli by tedy byly mimořádně uvolněny prostředky, aby se tento skluz vyrovnal. A pak taky záleží na majiteli zdravotnického zařízení. Možná v některých případech by k žádnému zpoždění nedocházelo, naopak by takto mimořádně byly realizace uvolňovány včas nebo i před termínem. To je otázka. Ten paragraf tady umožňuje pohyb i dopředu i dozadu. Jenomže všichni jsme si rovni a někteří rovnější. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Protože nemohu vystoupit, nemám tady nikoho, kdo by měl nahradil, tak si nechám tu poznámku pro sebe.

Nyní tedy, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. Má zájem o závěrečné slovo. Potom závěrečné slovo pana zpravodaje. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Rád bych reagoval na debatu, i když jí vůbec nerozumím. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.)

Pokud chcete debatovat o penězích, tak se zkuste naučit, co je to hospodářský výsledek, cash flow a dluh, protože někteří z vás to vůbec neovládají.

Já bych to jenom zopakoval. To, co navrhujeme, nemá vůbec nic společného se zdravotní péčí. To je bod č. 1.

Za druhé, je to jenom o penězích. A ty peníze nemají nic společného s pojištěnci. Oni zaplatili a jsou to peníze zdravotních pojišťoven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP