Sněmovní tisk 450
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: Andrle Sylor A. K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 450/0 dne 8. 4. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 4. 2015. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 2015 jako tisk 450/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 437/15, PID RACK9VJ9YZAG.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 450/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 450/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 215).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3077Petr Bendl08538-11544.docx (12 KB) / PDF (175 KB, 1 strana) 27. 10. 2015 v 16:01:28
3697Roman Sklenák09158-12424.doc (28 KB) / PDF (197 KB, 1 strana) 11. 2. 2016 v 11:20:55


Hesla věcného rejstříku: Výročí

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek, volno po pracovním týdnu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)