(9.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

V tom návrhu vidím já osobně dva největší problémy. Ten jeden je za prvé zpoždění plateb zdravotnickým subjektům minimálně o jeden den a za druhé možnost, že stát může nařídit splatnost faktur. Protože v příslušném paragrafu a odstavci je takto napsáno, že peníze, které budou soustředěny na účtu České národní banky, může o nich Ministerstvo financí rozhodnout, kdy budou splatné. To já vidím jako největší rizika tady tohoto návrhu, proto jsem podpořil pozměňovací návrhy zdravotního výboru a také je podporuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Leoš Heger. Jenom upozorňuji členy správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven, aby případně hlásili střet zájmů vzhledem k tomu, že hovoříme o tom, jak funguje ta která zdravotní pojišťovna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Tak já hlásím střet zájmů, protože jsem členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Já jsem vystoupil podruhé, abych se prostřednictvím pana předsedajícího omluvil panu předsedovi Votavovi, protože jsem si uvědomil, že jsem pana poslance Volného nesprávně oslovil a měl jsem ho oslovit jako místopředsedu výboru. Takže tedy panu poslanci Votavovi nehrozí, že bych ho podezíral ze snahy znárodnit cokoliv, a platí to pouze o panu poslanci Volném. Protože, jak už jsem zmínil, v rámci té jeho argumentace, že jsme všichni občané státu a naše úložky do systému veřejného zdravotního pojištění jsme tedy morálně povinni státu dát k dispozici, aby si s nimi dělal, co si přeje, tak další možná úvaha, která může následovat, je, že všechny úložky, které máme u nějakých bank, bychom měli raději než do těchto komerčních bank, které vydělávají ročně okolo 50 miliard, tak bychom měli dávat vlastně taky do nějaké státní banky. Tak se táži, jestli také nemáte ve výhledu to, že by se bankovní systém postupně zase vrátil státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k faktické poznámce, připraví se pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď nevím, jak jste to myslel s tím střetem zájmů. Já jsem pojištěnec jedné z pojišťoven a předpokládám, že každý z nás, tak nevím, jestli budeme všichni říkat ze zákona. (Předsedající: To určitě ne.) Tak nemusím, když jsem jenom pojištěnec. (Předsedající: Ne, jenom ti členové správních a dozorčích rad.) Děkuji.

Já bych chtěl podpořit logickou úvahu svého předřečníka pana poslance Hegera. Pan poslanec Volný tady předvedl takovou hezkou levicovou úvahu, že my jsme vlastně stát, a co je občana, případně pojišťovny, tak prostě logicky patří státu. A mluvil s takovou vášní a zaujetím, že se jedná o pět až osm miliard, které leží v těch podezřelých privátních bankách, a bylo by mnohem lepší... No, pane místopředsedo rozpočtového výboru prostřednictvím pana místopředsedy Poslanecké sněmovny, vy jste letos navrhli schodek státního rozpočtu 70 miliard. Ne pět. Ne osm. Kdybyste vyslyšeli alespoň část našich navrhovaných úspor, které jsme našli ve výši 30 miliard, tak těch osm miliard jste tam takhle lehce našli a nemuseli jste sahat na peníze, které státu prostě nepatří.

Já už jsem říkal ve druhém čtení, že pokud chcete, aby patřily státu, zrušte systém, který funguje, to je legální, legitimní, zaveďte jednu státní pojišťovnu, a pak na to máte plné právo. V okamžiku, kdy to je veřejné zdravotní pojištění, není to státní zdravotní pojištění, tak tady nechoďte s takovými úvahami, že vlastně státu patří všechno. Stát zajišťuje péči, to bychom tedy měli taky zrušit privátní nemocnice nebo i krajské, protože nejsou státní a bůhvíjak ty peníze čerpají... To je taková ta úvaha, že stát ohlídá všechno nejlépe. Já si to nemyslím, ale respektuji levicový politický názor, když si to někdo myslí, a proto se utkáváme v těch diskusích. Nebo se to snad jmenuje státní zdravotní pojištění? Nejmenuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Štětina, připraví se paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážený pane ministře, já tady s velkým zájmem sleduji levicovou a pravicovou debatu o zdravotním pojištění. Říkám zcela jednoznačně: Já budu podporovat usnesení zdravotního výboru, protože to není ani levicové ani pravicové, to je prostě zcela normální. Já nejméně dva a půl roku sleduji na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví základní ukazatele, tzn. kolik mají pojišťovny na fondech. A jsou to velmi zajímavá čísla. Proč to říkám? Já se samozřejmě nebudu zapojovat do debaty, která je zde velmi rušná, a skutečně si myslím, že původ je tam, kdo něco o tom ví a kdo ví, jak se prostě peníze ve zdravotnictví ztrácely a možná by se mohly i ztrácet. Ale já konkrétně k tomu.

Ministerstvo zdravotnictví vydávalo, a myslím, že to vydávalo dobře, ale až do října loňského roku, jaké byly celkové zůstatky na bankovních účtech ke konci běžného období. Dneska máme březen a my tam máme poslední údaj ze září roku 2015. Já si myslím, že bychom už toto číslo měli znát za celý rok 2015, protože vždycky to mělo určitou latenci, která byla asi tak šest týdnů. Dále tam byly základní fond zdravotního pojištění, ten taky končí v září 2015, a další údaje už tam nejsou, a potom základní ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v letech, kde je počet pojištěnců, příjmy celkem, výdaje, a máme to tam jenom za rok 2014. Tak já se ptám, proč to tam nemáme už za rok 2015, abychom si mohli udělat takový svůj vlastní obraz, když někdo něco hledá. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Gabriela Pecková k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych ráda reagovala na jeden mýtus, a sice že tento návrh se nedotkne pojištěnce jako takového. To v žádném případě není pravda. Velmi mě znepokojuje § 34 a odstavec 6, kde se hovoří o tom, že ministerstvo může rozhodovat o termínech a rozsahu realizovaných plateb zdravotnickým zařízením. Prosím vás, zdravotnické zařízení, když je to malé ambulantní zařízení, tak samozřejmě je velmi závislé na obojím. Jak na objemu, tak na termínu splatnosti. A velmi si rozmyslí, pokud budou nějakým způsobem redukovány platby či odkládány termíny, kolik té zdravotnické péče může poskytnout.

Druhá věc jsou i investice do nákupu nových technických zařízení, kdy v momentě, kdy tato zařízení nedostanou v řádném objemu i termínu splatnost, tak nebudou moci splácet úvěry, leasingy, hypotéky atd. Co se týče velkých zdravotnických zařízení, tak tam samozřejmě jestli bude toto realizováno v redukovaném objemu, ta platba, nebo s odsunutým termínem splatnosti, pak samozřejmě dojde k tomu, že určité třeba plánované operace se budou odkládat a objeví se to prostě v objemu, v rozsahu poskytované péče. Takže to, že se to nedotkne poskytovatele, pravda v žádném případě není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Peckové. Nyní pan poslanec Petr Bendl. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji omluvu od 12.30 do 13 hodin pana poslance Jiřího Běhounka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Myslím, že už hodně bylo řečeno a možná se točíme v kruhu, ale vzhledem k tomu, že jsem byl vyzván, tak taky chci nahlásit konflikt zájmů, neboť jsem z titulu rozhodnutí Poslanecké sněmovny členem dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, která, myslím tím dozorčí rada, neovlivňuje to, co má být, ale spíše kontroluje to, co v minulosti bylo.

Jenom dvě poznámky. Myslím si, že ministr financí chce získat větší vliv na rozhodování a své vlastní rozhodování v oblasti poskytování zdravotní péče, a to na úkor pojištěnců, a myslím si, že je tam ještě jedna skrytá věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP