(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní tedy dvě faktické poznámky, pan poslanec Soukup a potom pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já asi chodím do jiných obchodů a jindy než v sobotu a neděli, ale takhle. Já vám chci říci zkušenost z příhraničního města, kde žiji. Zákazníci z Německa, kteří tam mají omezení provozní doby, těch přijíždějí v sobotu a v neděli plné autobusy před obchodní dům, aby si nakoupili. Oni přijíždějí nejenem - to je v podstatě celodenní zájezd. Oni zastaví před obchodním domem, nakoupí si, udělají tam značnou tržbu a pak se ještě rozběhnou po restauracích, hospůdkách, kavárnách po celém městě. Takže já se domnívám, že jestliže bychom přistoupili na nějakou takovou regulaci, tak nepoškodíme jenom obchodní domy, ale poškodíme i podnikatelské prostředí, které je navázáno právě na turistiku v těchto příhraničních městech. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická, pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Nechtěl jsem reagovat, ale vzhledem k tomu, co tady všechno bylo řečeno, tak mě to donutilo, abych také vystoupil. Přiznám se, že v minulosti jsem byl zastáncem toho, aby se ve velkých supermarketech po vzoru Německa a Rakouska neprodávalo ani u nás o nedělích a ve státních svátcích. Ale myslím si, že dneska už je doba úplně jiná. A když se zeptáte lidí, jestli by si to přáli, určitě by vám nezatleskali za to, že jim chcete zavřít obchody. Tady nejde o to jim něco nakazovat, přikazovat a zakazovat. Tady je třeba lidi vychovávat, a ne zákazy. Zákazy nevychováte žádné lidi. Myslíte si, že se budou starat víc o své rodiny nebo že budou pečovat víc o své děti? V žádném případě. Dnes je bohužel situace taková, jaká je. Lidé se naučili jezdit do těch obchodů na celý den, mají to tam jako rodinnou akci, jdou do kina, děti si tam zahrají. V podstatě je to také společná rodinná akce. Berte to úplně jinak než tak, že by ty rodiny dělaly něco špatného. Naopak, zkusme jim nabídnout i něco jiného, a pokud jim nenabídneme, tak samozřejmě v těch obchodech budou.

Tady se také mluví o 200 metrech a tak dále. K čemu to povede? To už tady padlo taky mnohokrát. Obchody si změní část prodejní plochy na sklad nebo na něco jiného a budou mít 200 metrů. A v těch supermarketech, už to taky zaznělo, některé obchody tam budou otevřené, některé tam nebudou otevřené. To bude opravdu pěkně blbé.

Doufám, že ten zákon nepodpoříte a taky navrhuji, aby se zamítl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Kailová.

 

Poslankyně Zuzana Kailová: Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěla zareagovat na svého předřečníka. Mluvíte tu o rodinách, které si přejí být spolu a přejí si jít dohromady nakupovat? Myslí tady někdo na ty rodiny těch zaměstnanců, kteří jsou v práci, jsou v práci od rána do večera, zejména zaměstnankyň, matek? Byli jste se prosím vás zeptat někde v nějakém svém okresním supermarketu prodavaček, co si přejí? Já jsem si pár supermarketů obešla a nejenom že mi bylo potvrzeno, že ty prodavačky do práce přijdou, protože prostě musí, ale u většiny z nich mi bylo potvrzeno, že jim zaměstnavatel nabídne náhradní volno, jak tady už o tom mluvil pan kolega Zavadil. Takže mysleme prosím vás na to, že se to netýká pouze toho, že my chceme s rodinami vyjít nakupovat, ale jsou tady tisíce zaměstnanců, zaměstnankyň, kteří chtějí být se svými rodinami. Když se jich zeptáte, jestli na Vánoce raději budou v práci a vydělají si pár stovek navíc, nebo chtějí být doma a připravovat si Štědrý večer, tak oni vám jednoznačně, většina z nich řekne, že chtějí být doma. Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Votavy.

 

Poslanec Václav Votava: Nechci zdržovat. Já jenom na pana kolegu Soukupa, kterého si jinak nesmírně vážím. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste řekl něco jako v tom smyslu, vždyť my ale omezíme naše německé přátele, aby si u nás nemohli nakoupit. Omezují také oni nás tím, že mají zavřeno v neděli? Tady se jedná jenom o určitý počet svátků, ne o neděle, jako to mají v sousedním Německu. A ta poznámka, která tady zazněla na to, že je to nějaký socialistický výdobytek, tak v Německu to bylo zavedeno dávno, dávno před námi, samozřejmě za pravicových vlád CDU-CSU. A to je pravicová vláda, to není žádná socialistická vláda. A trošku se podivuji tomu, jak proti tomu dneska bojuje TOP 09, když tady pan kolega Mihola sám přečetl to, jak vy jste se k tomu stavěli kdysi. Podporuje tím pádem socialistický výdobytek? Když říkáte, že je to socialistický výdobytek? Tak tomu fakt jako nerozumím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan poslanec Soukup.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Votavu, kterého si také nesmírně vážím. Pane kolego, vy jste špatně poslouchal. Já jsem vůbec nemluvil o tom -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Mým prostřednictvím špatně poslouchal, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Špatně poslouchal vaším prostřednictvím (s úsměvem). Já jsem nikterak nemluvil o omezování německých zákazníků, já jsem mluvil o tom, že v podstatě na supermarkety a podobně a na tu návštěvu nebo návštěvnost u těch supermarketů je navázán byznys našich obchodníků, kaváren, restaurací, v podstatě celého města. Takže poslouchejme se, pak se kritizujme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Miholy.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce. Myslím, že pan kolega Pavera to byl, který zde naznačoval, že se vlastně nějak jakoby po dlouhé době a dramaticky ta situace změnila. Ale tohle já si opravdu nemyslím, protože když se podívám na to datum k tomu textu, který jsem tady částečně citoval, tak tam stojí začátek roku 2012. Já si myslím, že fakt ty základní změny se odehrávají v dlouhodobějších fázích nebo časových intervalech, a ne že za rok se situace v této oblasti, v této problematice, o níž se teď bavíme, v jiných možná samozřejmě se může změnit ze dne na den, ale tady si to fakt nemyslím. Já jsem rád, že tady opravdu jsou různé názory, a vážím si i toho, že například ODS drží ten názor kontinuálně. Tam já jako i u té tehdejší vlády vnímám, že měli názor, mají ho i teď. Další dvě strany měly názor jiný a teď opravdu po pár letech ho mění. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Šrámek, technická poznámka.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Chci jenom říct, že tohleto sociální inženýrství spočívá taky v následující věci. V zákoně je omezení do 200 metrů čtverečních. Je to omezeno na čerpací stanice s palivy a mazivy. Když tady paní poslankyně říká, že vlastně soucítí s těmi zaměstnanci řetězců, proč taky nesoucítí s čerpacími stanicemi s palivy, mazivy, s lékárnami?

A vlastně poslední věc, která je velmi podstatná. Dopadne to opravdu tak, jak říkal pan poslanec Adamec. Vietnamští obchodníci si v pátek nakoupí a v sobotu budou mít prostě skvělý byznys a velké řetězce budou zavřené. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak žádné další faktické poznámky nevidím. Ajajaj, to jsem to - prosím, paní poslankyně Lorencová, faktická poznámka. Jsem to zakřikl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já si nenechám ujít tu příležitost. Byla jsem totiž ve Švýcarsku a viděla jsem normálně fungující společnost. Viděla jsem společnost, kde někde v 10, ve 12 hodin v poledne se zavřou obchody, otevřou se ve 12 a do té doby je svátek. Je neděle nebo je svátek a ten se světí, chodí se do kostela, lidé chodí, kam uznají za vhodné. Ale nikde, a byla jsem taky tedy i v Německu dokonce... (Smích v sále.) A viděla jsem, jak to tam funguje v prostředí těch supermarketů a podobně. Taky tam nejsou otevřené supermarkety přes soboty a neděle, přes svátky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP